Vlada je z današnjim dnem imenovala Aljuša Pertinača in Mirka Pečariča za državna sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Aljuš Pertinač, rojen 30. junija 1977, se je po končani I. gimnaziji v Celju vpisal na študij politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer se je po diplomi zaposlil kot asistent. Med letoma 2003 in 2006 je bil zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kot svetovalec na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje, nato pa od leta 2006 do 2009 na Univerzi v Ljubljani, najprej kot vodja službe za področje evropskih projektov iz strukturnih skladov ter vodja službe za področje sistemskih zadev in strukturne politike, nato pa je opravljal delo pomočnika glavnega tajnika za razvoj kakovosti in storitve študentom. Od januarjem 2010 do marca 2012 je bil vodja projektne enote za strukturne sklade na Ministrstvu za šolstvo in šport, od aprila 2012 pa je bil zaposlen v Uradu RS za mladino, kjer je bil med drugim odgovoren za pripravo instrumentov za črpanje evropskih sredstev.

Mirko Pečarič, rojen 3. julija 1974, je doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani s področja javne uprave. Pripravništvo in poklicno pot je začel leta 1998 v okviru Ministrstva za notranje zadeve in nato Policije. Od leta 2004 je bil zaposlen v Državnem svetu RS kot sekretar Komisije za državno ureditev in nato kot vodja pravne službe. S področjem visokega šolstva se je podrobno seznanil kot glavni tajnik Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je bil imenovan v naziv docent za področje upravnega prava in prava javne uprave. Ima opravljen pravniški državni izpit in poučuje na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Napisal je vrsto pravnih mnenj, zahtev za presojo ustavnosti in predlogov zakonov. Je avtor dveh monografij ter številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Njegova dela se po večini nanašajo na delo javne uprave oz. javnega sektorja v celoti.

Vir: MIZKŠ, 25. 3. 2013

(Skupno 464 obiskov, 1 današnjih obiskov)