Zakon o javnih uslužbencih določa, da generalne direktorje imenuje vlada na predlog ministra. Položaj generalnega direktorja se pridobi za dobo petih let. Izbirajo ga na podlagi javnega natečaja. Ta je bil opravljen. Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj generalnega direktorja je ugotovila, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje in kateri so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Natečajna komisija je seznam kandidatov, ki so po njeni oceni glede na strokovno usposobljenost primerni za položaj, predložila ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ta pa je izbral tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši. Vsi imenovani so doslej že opravljal funkcijo kot vršilci dolžnosti.
Vlada RS je na 46. redni seji Vlade RS, ki je bila 24. januarja 2013, imenovala generalne direktorje direktoratov na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport:

  • Alen Kofol, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo,
  • dr. Jurij Šink, generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih,
  • mag. Andrej Vihtelič, generalni direktor Direktorata za investicije,
  • dr. Borut Rončević, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo in znanost,
  • Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo,
  • Miro Petek, generalni direktor Direktorata za medije,
  • Damjana Pečnik, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino,
  • Barbara Koželj Podlogar, generalna direktorica Direktorata za ustvarjalnost,
  • mag. Drago Balent, generalni direktor Direktorata za šport.

Vsi generalni direktorji so imenovani s 1. februarjem 2013 za mandatno dobo petih let.

Vir: ACS, 25. 1. 2013

(Skupno 44 obiskov, 1 današnjih obiskov)