Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 in Stavkovni sporazum. Parafirali so tudi Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Več informacij: Vlada RS, 20. 5. 2013

(Skupno 126 obiskov, 1 današnjih obiskov)