Vlada RS je napredlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o oblikovanju cen učbenikov. Uredba je pripravljena v skladu z Načrtom uravnavanja reguliranih cen za leti 2010 in 2011, ki ga je Vlada RS sprejela na 60. redni seji, 24. decembra lani.

Vlada RS v skladu Zakonom o kontroli cen in Uredbo o oblikovanju cen učbenikov od avgusta 1992 s sklepi določa najvišjo drobnoprodajno ceno za vsak posamezen nov učbenik, ki je edini za določen predmet v razredu, letniku ali programu.

Ministrstvo za gospodarstvo je predlagalo Vladi RS, da sprejme predlog nove Uredbe o oblikovanju cen učbenikov in še naprej ohranja neposreden cenovni nadzor nad učbeniki, ki so edini za posamezen predmet.

Uredba določa:
•    način in postopek oblikovanja cen za tiste učbenike, ki so edini za posamezen predmet in se na trgu pojavljajo prvič (novi učbeniki),
•    da se tisti učbeniki, ki jim je Vlada RS s sklepom že določila najvišjo ceno in so že na trgu, v letu 2010 ne podražijo.

 

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 77. seji, 15. aprila 2010

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)