Na spletišču Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je z dne 24. 4. 2015 objavljeno sporočilo o tem, da je Vlada izdala Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (.pdf).

Vlada RS je na dopisni seji 24. 4. 2015 izdala Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta je poleg novele Zakona o izvrševanju proračuna pomemben del normativnega okvira s področja evropske kohezijske politike v Sloveniji za programsko obdobje
2014-2020. Uredba je utemeljena na neposrednem izvajanju evropskih pravnih podlag in predstavlja urejanje dela sistema evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji. Podrobnejša ureditev bo naknadno opredeljena še v navodilih (za načrtovanje, potrjevanje, upravičene stroške ipd.), izvedbenem načrtu ter smernicah in sorodnih aktih, ki jih bo izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vse navedeno je osnova za vzpostavitev sistema
izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji iz državnega proračuna.

Vlada RS bo namreč omogočila pričetek izvajanja še pred akreditacijo sistema s strani Evropske komisije, ki je pogoj za uveljavljanje povračil iz Bruslja. Akreditacijo sistema bo izvajal revizijski organ, ki je v primeru evropske kohezijske politike Urad RS za nadzor proračuna in bo na podlagi revizije
pripravljenega opisa sistema upravljanja in nadzora, ki ga pripravi organ upravljanja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) v sodelovanju z organom za potrjevanje (Ministrstvo za finance) in posredniškimi organi (ministrstva), predvidoma zaključen do konca leta 2015.

Začetek izvajanja pred akreditacijo sistema torej pomeni izvajanje evropske kohezijske politike na breme državnega proračuna, ki je predvideno do poletja 2015. Prva povračila iz bruseljske blagajne pa bodo sledila po akreditaciji sistema izvajanja.

 

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)