Vlada RS je na svoji 33. redni seji sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2015 (LPIO 2015), ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v kratkem objavilo na svoji spletni strani.

LPIO 2015 pomeni načrt uresničevanja ciljev Resolucije Nacionalnega programa izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20) na letni ravni. Vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, pri čemer se pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja. LPIO 2015 upošteva cilje ReNPIO13–20, to so dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost.

Več lahko preberete v Spročilu za javnost, 22. april 2015.

Vir: ACS, 24. 04. 2015

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)