Vlada RS je na današnji seji 26. novembra sprejela rebalans Programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2009. Ministrstvo za šolstvo in šport bo rebalans Programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2009 objavilo na svojih spletnih straneh.

V sporočilu za javnost je zapisano:

“Podlage za Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: letni program) so: Zakon o izobraževanju odraslih, Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (v nadaljnjem besedilu: resolucija) in Proračun Republike Slovenije za leto 2009. Z letnim programom se določajo izobraževalni programi  in dejavnosti, ki se bodo izvajali in (so)financirali iz državnega proračuna v letu 2009. Z letnim programom se določajo tudi prioritete, ki bodo zagotavljale optimalno dinamiko uresničevanja opredeljenih strateških ciljev določenih z resolucijo.

Zaradi rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 je potrebna tudi sprememba letnega programa za izobraževanje odraslih za leto 2009. Iz veljavnega državnega proračuna Republike Slovenije se za izvajanje letnega programa zagotovi 58.902.439 €, od tega pri proračunskem uporabniku Ministrstvu za šolstvo in šport 17.008.788 € (28,88 %), pri proračunskem uporabniku Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa 41.893.661 € (71,12 %). V primerjavi s preteklim letom je Ministrstvo za šolstvo in šport svoj delež sredstev povečalo za 22,1 odstotka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa za 89,9 odstotkov, zlasti za izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela, oziroma pripravljanje brezposelnih na zaposlitev. Takšen delež povečanja sredstev je logična posledica prehoda v novo finančno perspektivo ESS za obdobje 2007 – 2013 in priprave novih projektov v okviru OP RČV. Zaradi gospodarske situacije, ki se je pojavila že konec leta 2008, smo na določenih ukrepih aktivne politike zaposlovanja, ki se financirajo izključno iz sredstev integralnega dela proračuna RS, prav tako okrepili že obstoječe programe in pripravili nove programe. Trendi gibanja števila brezposelnih oseb se po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje namreč ponovno zvišujejo, posledično pa se to odraža tudi na namenskih sredstvih, namenjenih za pospeševanje vključevanja v programe informiranja, svetovanja, usposabljanja in izobraževanja za zaposljivost in zaposlitev brezposelnih oseb ter usposabljanju in izobraževanju zaposlenih oseb. Finančne in vsebinske napovedi izvedbe programov za ciljne skupine, tj. za usposabljanje in izobraževanje za potrebe trga dela so realni odraz stanja in potreb na trgu dela v tem trenutku, se pa lahko skozi leto še spremenijo kot posledica stanja na trgu.”

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 56. seji, 26. novembra 2009

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)