Na spletni strani Vlade RS je objavljeno sporočilo za javnost o 79. redni seji Vlade RS, na kateri se je Vlada seznanila s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa.

V sporočilu je zapisano:

“Vlada RS se je na današnji seji seznanila s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa. Ob tem je sprejela tudi sklep, da bo s tem prvim osnutkom že v prihodnjem tednu, predvidoma v sredo, 16. marca, seznanila Ekonomsko socialni svet. Po razpravi na ESS bo vlada oblikovala drugi osnutek, ki ga bo do 24. marca poslala v Državni zbor. Končno verzijo bo vlada v Bruselj posredovala najkasneje do 15. aprila 2016.

Nacionalni reformni program je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe.

Ključne usmeritve ekonomske politike v letih 2016 – 2017 ostajajo še naprej veljavne oziroma nadgrajujejo tiste iz preteklega leta. Ključna cilja sta spodbujanje gospodarske rasti ter konsolidacija javnih financ s postopnim zniževanjem deleža dolga sektorja država. V ta namen bodo izvedeni prioritetni ukrepi, ki bodo pozitivno vplivali na produktivnost in zagon investicijskega cikla in delovnih mest vključno z ukrepi na trgu dela, ki bodo povečevali zaposljivost ljudi. Hkrati je pomembno izboljševati poslovno okolje z vidika enostavnosti, predvidljivosti in transparentnosti, kar bo povečalo zaupanje vlagateljev in potrošnikov. Izziv predvsem na srednji in dolgi rok pomenijo demografska gibanja, kjer je nujna prava kombinacija politik za krepitev zaposlenosti, vključno z ukrepi v izobraževalnem sistemu, ter vzdržnih sistemov pokojninske in zdravstvene varnosti skupaj z dolgotrajno oskrbo. Vzporedno s tem bodo sprejeti nadaljnji ukrepi za krepitev kapacitet in izboljšanje upravljanja v javni upravi, ki bodo naslovili sistem pravosodja, lokalnih skupnosti, sistem plač v javnem sektorju, javno naročanje in fiskalno odgovornost.  

Vir: MF”

Več>> Posnetek izjave ministra za finance

 

Vir>> Sporočilo Vlade RS za javnost

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)