Na spletni strani SVRK je objavljena novica o vladnem posvetu o osnutku Vizije Slovenije 2050.

Brdo pri Kranju, 10. januar 2016 – Vlada Republike Slovenije se je danes sestala na 13. delovnem posvetu, ki je bil namenjen predstavitvi prvega osnutka Vizije Slovenije 2050 v okviru projekta Strategija razvoja Slovenije.

Novembra 2015 se je na tridnevni delavnici z naslovom »Prihodnost ni daleč. Slovenija 2050« sešla skupina petdesetih državljanov, predstavnikov slovenske družbe. Njihova naloga je bila oblikovati izhodišča za pripravo osnutka Vizije Slovenije 2050, s katerim so se danes seznanili člani vlade. Osnutek vizije je rezultat te delavnice, razgovorov s posamezniki in drugega predhodnega analitičnega dela. Kot pri vseh vizijah, tudi omenjena sledi pogledu z vrha – pogledu na to, kako si Slovenke in Slovenci želimo živeti leta 2050. Vzporedno s pripravo končnega dokumenta se bodo vodili tudi nadaljnji koraki, ki so pomembni za doseganje vizije in ne nazadnje za podrobnejšo opredelitev strateškega razvoja Slovenije do leta 2030.

Po današnji predstavitvi osnutka, bomo nadaljevali z vse-vključujočim procesom in po različnih slovenskih krajih organizirali številne predstavitve, ki bodo namenjene vsem zainteresiranim deležnikom in državljanom. Z jasno opredeljeno vizijo bo država dobila orodje za določanje ključnih razvojnih prioritet.

V nadaljevanju vam predstavljamo ključne vsebinske poudarke osnutka vizije Slovenije 2050:

Slovenija, družba aktivnih državljanov

Želimo si višjo kakovost življenja. Da jo bomo dosegli do leta 2050, se moramo iz običajne osredotočenosti na rast BDP usmeriti na blaginjo, kar se odraža na več področjih: ekološka vzdržnost, prehranska in energetska varnost, zdravje ljudi in njihova dostopnost do družbenih virov, ter tudi na prevrednotenju vrednot, kot so čas, delo in zadovoljstvo.

Želimo si inovativno družbo kreativnih posameznikov. Skozi razcvet družbenih, tehnoloških in institucionalnih inovacij bomo razvili model, ki bo aktivno ponujal odgovore na globalne izzive.

Imamo pogum, saj smo presegli nezaupanje, ki je v preteklosti oviralo naš skupni napredek. Povečanje zaupanja predstavlja največji izziv, tako za državo kot za njene državljane. To posledično pomeni zaupanja vredne institucije, ki so odprte in odgovorne do državljanov, vsem enako dostopne in transparentne ter optimalno učinkovite pri svojem delovanju. Prav kakovostne javne storitve ter sodobna prometna in komunikacijska infrastruktura bodo omogočale aktivnejše sodelovanje pri odločanju ljudi v vseh procesih in ne-nazadnje tudi pri hitrem in uspešnem reševanju sporov.

Poleg odlične izobrazbe smo razvili tudi veščine za življenje. Nič od naštetega pa ne bo mogoče doseči brez vzpostavitve transformativnega učenja, ki se kot kontinuiran proces začne že v prvih letih in traja do konca posameznikovega življenja in ki z uvajanjem mentorstva, poudarjanja raziskovanja ter izkustvenega učenja ustvarja posebno učno okolje, razvija veščine kritičnega mišljenja ter spodbuja talente in podjetniško inovativnost.

Če želimo, da bo Slovenija do leta 2050 postala generator uspešnih zgodb, moramo postati družba aktivnih državljanov. Zavedamo se namreč, da so in bodo naša največja prednost ljudje. Preko zaupanja ter odprte in inovativne družbe lahko ustvarimo pogoje za večjo kakovost našega življenja, ki ga omogoča proces celostnega in ozaveščenega učenja. Brez tega tudi ne bo številnih pozitivnih sprememb, kot so medsebojno spoštovanje, varnost in mir, samozavest in odgovornost do narave in okolja, kar se bo posledično prepoznalo tudi na identiteti države. Torej, osrednji cilj vizije je, da Slovenija do leta 2050 postane družba aktivnih državljanov, ki bodo kritično in tvorno sodelovali v vseh družbenih procesih.

Vir>> SVRK

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)