Vlada RS je na 95. seji, 31. avgusta 2010, sprejela besedilo Predloga zakona o spremembi  Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

S predlagano spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10) se predlaga sprememba določitve potrebne večine na strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki bi veljala tudi za sklenitev aneksa k tej kolektivni pogodbi. Spremenjena ureditev dejansko pomeni kombinacijo do sedaj veljavnih ureditev tako, da so podani pogoji za  ugotavljanje izpolnitve kvoruma na podatkih, ki so javno dostopni oziroma prostovoljno posredovani s strani sindikatov in za to ni potreben poseben dogovor med socialnimi partnerji. Izpolnjevanje kvoruma bo ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (Ministrstvo za javno upravo), v vsakem primeru ugotavljajo formalno s sklepom, ki bo objavljen skupaj s kolektivno pogodbo.

Več: Celotno sporočilo za javnost, 31. 8. 2010

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)