Vlada RS je na seji 14. 9. 2011 sprejela predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po skrajšanem postopku.

Glavni cilj je uskladitev zakona z evropskimi predpisi na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij, in sicer z Direktivo Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, Direktivo Sveta o minimalnih standardnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite, Direktivo Sveta o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic in Direktivo Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve.

Osnovno načelo uskladitve je sledenje evropskim smernicam in direktivam ter učinkovita racionalizacija upravnih postopkov. Predvsem gre za razširitev kroga upravičencev do postopka priznanja poklicnih kvalifikacij, vzpostavljenega na podlagi Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Ta se v skladu z evropskimi direktivami razširja še na visokokvalificirane državljane tretjih držav, državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, državljane tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas in državljane EU in njihove družinske člane, ki imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic. Postopki priznavanja bodo poenostavljeni, in sicer krajši in cenejši kot običajni v nacionalni zakonodaji.

Vir: MDDSZ, 14. 9. 2011

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)