Vlada RS je na seji 17. aprila 2014 pooblastila MIZŠ za vzpostavitev Slovenske digitalne koalicije. V sporočilu vlade za javnost je zapisano:

Lani je Evropska komisija razglasila Veliko koalicijo za digitalne zaposlitve s ciljem, da do leta 2015 ne le upočasni upadanje števila strokovnjakov za IKT, temveč začne število strokovnjakov tudi povečevati, da bi tako do leta 2020 v celoti zadostila potrebam digitalne družbe po tovrstnem kadru.

Skladno s tem Evropska komisija spodbuja države članice, da vzpostavijo nacionalne in lokalne koalicije oziroma strateška partnerstva za digitalne zaposlitve. Z njimi naj bi s povezovanjem in pomočjo vseh zainteresiranih deležnikov mladim zagotovili nujno potrebne digitalne veščine, jih usmerili v poklice na področju IKT in jih povezali tudi z usposabljanji zasebnega sektorja.

Tudi po vzoru tistih držav članic EU, ki so nacionalne ali lokalne koalicije že izoblikovale, MIZŠ želi tudi v Sloveniji vzpostaviti nacionalno koalicijo za digitalne zaposlitve, imenovane Slovenska digitalna koalicija, Glavni cilj le-te je s partnerskim sodelovanjem različnih deležnikov učinkoviteje dosegati cilje Evropske digitalne agende, predvsem pa izboljšati digitalne veščine prebivalstva, mlade usmeriti v poklice na področju IKT in jih povezati s potrebami in usposabljanji zasebnega sektorja za nova digitalna delovna mesta. Slovenska digitalna koalicija se vzpostavi za obdobje do leta 2020 z vmesnim pregledom izvedenih dejavnosti in doseženih učinkov ukrepa leta 2016. Naloga MIZŠ je usklajevanje dejavnosti ter zagotavljanje administrativne in tehnične podpore njenemu delovanju.

Vir> Sporočila za javnost –  55. redna seja Vlade RS

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)