V sredo, 13. marca 2013, je Vlada RS potrdila predlog novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1). Zakon mora potrditi še Državni zbor RS, začetek njegove veljavnosti pa je predviden s 1. januarjem 2014.

Predlog Zakona o štipendiranju, ki ga je potrdila Vlada RS, prinaša kar nekaj sprememb na področju štipendiranja, tudi za štipendije, ki jih dodeljuje ali sofinancira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Med večjimi spremembami so:

  • ureditev štipendij za mednarodno mobilnost Ad futura v zakonu skupaj z ostalimi štipendijami;
  • sprememba pogojev oziroma meril za dodelitev Zoisove štipendije in možnost, da štipendist poleg Zoisove štipendije prejema tudi druge štipendije, npr. kadrovsko;
  • znižanje starostnega pogoja za dodelitev državne štipendije štipendije;
  • uvedba novih, t.i. deficitarnih štipendij, in drugi.

Predlog novega zakona mora potrditi tudi Državni zbor Republike Slovenije. Nov zakon naj bi začel veljati in se uporabljati 1. januarja 2014, torej drugo leto. Postopek obravnave zakona v Državnem zboru RS je možno spremljati na spletni strani www.dz-rs.si.

Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014 kot tudi druge štipendije v letošnjem letu bodo razpisane in se bodo podeljevale še po trenutno veljavnem zakonu. Več: Meje za pridobitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov dodiplomskega študija in študente podiplomskega študija, 25. 2. 2013

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 15. 3. 2013

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)