Vlada RS je na redni proračunski seji 30. septembra zaradi gospodarske krize sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih. “Cilj zakona je v čim krajšem času in v čim večji meri zmanjšati tveganje za stabilnost javnih financ v obdobju finančne krize, predlagani ukrepi pa bodo omilili pritisk na povečanje javnofinančnega primanjkljaja,” je zapisano v sporočilu vlade za javnost.

Ukrepi predloga tega zakona prelagajo v kasnejše obdobje povišanje plač v javnem sektorju in predlagajo usklajevanje pokojnin s 50% rastjo plač ob ohranitvi dodatka za rekreacijo upokojencev.

“Predlog interventnega zakona prelaga tudi uveljavitev določbe Zakona o vrtcih, ki določa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroka, ki je dopolnil starost treh let, v višini 50% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot plačilo za vrtec. S 1. januarjem 2010 bi bilo tako potrebno  v skladu s tem zakonom  zagotoviti sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroke, ki so dopolnili starost petih let, kar v proračunu pomeni 13.000.000 evrov izdatkov. Ker v tem času sredstev za ta namen v proračunu ni mogoče zagotoviti, predlog interventnega zakona podaljšuje rok za uveljavitev te določbe na 1.1.2011,” je še zapisano v vladnem sporočilu za javnost.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 46. seji, 29. septembra 2009

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)