Vlada RS je na redni seji 24. septembra potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Med novostmi je tudi sprememba pogojev za uveljavljanje olajšave za vzdrževanega polnoletnega šolajočega se otroka, in sicer tako, da se tudi pri tej kategoriji vzdrževanih družinskih članov uvaja dohodkovna meja, ki je merilo za presojo, ali se šolajoči se polnoletni otrok lahko šteje za vzdrževanega družinskega člana, kot sicer velja tudi za druge kategorije vzdrževanih družinskih članov, s to izjemo, da se med lastne dohodke za preživljanje ne štejejo oziroma se ne upoštevajo družinska pokojnina, dohodek od študentskega dela, štipendije in dohodki otroka oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu zakona (npr. otroški dodatki, preživnine).

Vir: Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 45. seji, 24. septembra 2009

Več>> Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (11. člen)

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)