Septembra bo mandatno-volilna komisija Državnega zbora odločala o imenovanju novih članov v svet Fundacije za šport (FŠO), med katerimi je bil s strani vlade predlagan prorektor UP, prof. dr. Rado Pišot.

Preostali kandidati za člane sveta FŠO so: Bogdan Gabrovec, Bojan Žmavc, Stane Oražem, Andraž Kopač, Brigita Langerholc, Bojan Rotovnik, Tomaž Subotič (predlagani s strani Olimpijskega komiteja Slovenije), Milan Žvan (Fakulteta za šport), Jelko Gros (Zavod Planica), Marko Diaci in Leo Kremžer (združenje občin).

Nastanek fundacije je povezan s sprejetjem Zkona o igrah na srečo, ki opredeljuje novo razporejanje prihodkov, doseženih pri igrah na srečo. Zakon o igrah na srečo iz leta 1995 opredeljuje drugačno razdelitev sredstev med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami ter športnimi organizacijami. Za upravljanje s sredstvi iger na srečo sta bili tako ustanavljeni dve fundaciji: Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (kratica: FIHO) ter FŠO.

S sprejetjem Odloka o ustanovitvi fundacije je le-ta dobila pravno veljavo za svoje delovanje. Dne 9. 3. 1998 je bila konstituitivna seja sveta fundacije. Od 10. 4. 1998 dalje prihajajo sredstva iger na srečo, namenjenih financiranju športnih organizacij, neposredno na račun FŠO za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

FŠO je ustanovljena za uresničevanje javnega interesa na področju športa. Osnovna dejavnost fundacije, s katero uresničuje svoj
namen, je sofinanciranje štirih področij športa:
• športne dejavnosti,
• gradnje športnih objektov,
• raziskovanja in razvoja športa,
• založništva v športu.

Sredstva fundacije se med uporabnike razdeljujejo od leta 1998. Svet FŠO med športna društva in zveze letno razdeli približno 13 milijonov evrov.

Vir: UP, 14. 7. 2011

 

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)