Vlada RS je na seji 28. januarja sprejela sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. Razrešila je predstavnika Študentske organizacije Slovenije, Mateja Pušnika in Andreja Krčka ter prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Alena Vidonjo, kot nova predstavnika Študentske organizacije Slovenije pa imenovala Marka Funkla in Žigo Schmidta ter kot prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, Danijela Vuka.

V skladu s 6. odstavkom 21. člena Zakona o Vladi RS ter 4. in 5. členom Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za študentska vprašanja člane sveta, na predlog ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, imenuje vlada. Organi, ki imajo v skladu z zakonodajo dolžnost in pravico predlaganja predstavnikov v Svet Vlade RS za študentska vprašanja, so vladi in Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo posredovali predloge za razrešitev in imenovanje novih članov.

Člani Sveta Vlade RS za študentska vprašanja so torej:

1. dr. Igor Lukšič, Ministrstvo za šolstvo in šport
2. Gregor Golobič, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
3. dr. Ivan Svetlik, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
4. dr. Stojan Pelko, Ministrstvo za kulturo
5. mag. Zoran Kus, Ministrstvo za okolje in prostor
6. Mirjana Ranzinger, Ministrstvo za zdravje,
7. Simona Jerman, Ministrstvo za finance
8. mag. Bojan Suvorov, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve
9. mag. Peter Debeljak, Urad za mladino
10. Žiga Krušič, Študentski svet Univerze v Ljubljani
11. Danijel Vuk, prorektor za študentska vprašanja, Univerza v Mariboru
12. Blaž Čeklič, Študentski svet Univerze na Primorskem
13. Katja Šoba, Študentska organizacija Slovenije
14. Nika Štravs, Študentska organizacija Slovenije
15. Marko Funkl, Študentska organizacija Slovenije
16. Jernej Štromajer, Študentska organizacija Slovenije
17. Žiga Schmidt, Študentska organizacija Slovenije

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 66. seji, 28. januarja 2010

(Skupno 86 obiskov, 1 današnjih obiskov)