Načrt za izvajanje ukrepov APZ za leti 2013 in 2014 je pripravljen na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in aktivnosti v okviru petih ukrepov APZ.

Glede na sprejeti proračun RS 2013 in 2014 bo v okviru Načrta APZ za leti 2013 in 2014 za izvajanje ukrepov APZ namenjeno skupaj 155.499.910 EUR, od tega:  

 – 65.335.658 EUR iz integralnega proračuna,

 – 90.164.252 EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada (OP RČV 2007-2013).

Skupaj za leti 2013 in 2014:

 

IME UKREPA APZ

INTEGRALNI PRORAČUN

(v EUR)
   

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

(v EUR)
   

SKUPAJ SREDSTVA 2013-2014

(v EUR)

UKREP 1: usposabljanje in izobraževanje 2.152.120 26.870.078 29.022.198
UKREP 2: nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta 0,00 2.300.000 2.300.000
UKREP 3: spodbude za zaposlovanje 4.600.000 22.374.078 26.974.078
UKREP 4: Kreiranje delovnih mest 55.061.138 18.370.096 73.431.234
UKREP 5: spodbujanje samozaposlovanja 3.522.400 20.250.000 23.772.400
SKUPAJ glede na vir financiranja 2013-2014 65.335.658 90.164.252 155.499.910

Sredstva po ukrepih APZ smo za leti 2013 in 2014 v večji meri usmerili v programe, ki pomenijo neposredno zaposlitev in v tiste, ki za brezposelne pomenijo pridobivanje novih znanj in veščin za njihovo večjo zaposljivost in konkurenčnost na trgu dela (usposabljanja in izobraževanja). Z izvajanjem programov APZ in aktivnosti bomo v letih 2013 in 2014 dosegli naslednje učinke in rezultate:
– 73.582 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ,
– 21.392 teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev,
18.414 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ, bo šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti zaposlenih.

Več >>Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014

Vir>> Novica MDDSZ

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)