Vlada RS je na seji 24. 2. 2011 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) in ga v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Državnemu zboru RS. Namen spremembe je prednostno zagotoviti uskladitev nacionalne zakonodaje s spremembami sekundarne zakonodaje EU na področju elektronskih komunikacij le na dveh področjih, ki sta posebno pomembni za regulacijo trgov elektronskih komunikacij s strani neodvisnega regulativnega organa. V Sloveniji je to Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK).

Predlog zakona spreminja in dopolnjuje določbe ZEKom, ki se nanašajo na naložitev obveznosti funkcionalne ločitve in na možnost prostovoljne ločitve vertikalno integriranega operaterja ter določbe ZEKom, ki urejajo položaj direktorja APEK. Skladno s tem so spremenjene določbe 116. člena obstoječega ZEKom ter dodane določbe, ki določajo postopek imenovanja direktorja agencije, ter tudi vršilca dolžnosti direktorja, pogoje za njegovo imenovanje, za njegovo predčasno razrešitev ter postopek začasne prepovedi opravljanja nalog direktorja.

Vir: MVZT, 24. 2. 2011

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)