Vlada RS je na 123. seji dala soglasje k dodatnim študijskim področjem na posameznih članicah Univerze na Primorskem.

Univerza na Primorskem širi študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z ISCED klasifikacijo. Ob upoštevanju pozitivnih mnenj Senata za akreditacijo pri Svetu Republike Slovenije je sprejela spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, s katerimi širi študijska področja svojih članic, in sicer za:

  • (14) izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina) in (21) umetnost na Fakulteti za humanistične študije Koper,
  • (38) pravo na Fakulteti za management Koper ter
  • (81) osebne storitve na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper.

Na podlagi odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem članice lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih področjih, ki jih imajo opredeljene, opravljajo tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu. Hkrati so v prilogo k Statutu Univerze na Primorskem vnesene tudi nekatere spremembe.

Vir: Vlada RS, 3. 3. 2011

 

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)