Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (pdf) in ga predložila Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku.
 
Osnovni namen predloga zakona je sprememba dosedanje ureditve sistema priznavanja in vrednotenja izobraževanja zaradi olajšanja postopkov vrednotenja izobraževanja in pravičnejše obravnave tujega izobraževanja.
 
Po predlogu zakona se po novem izda mnenje o tujem izobraževanju, ni pa več upravnega postopka, v katerem se je izdala odločba s katero se tuje izobraževanje uvršča ali enači s slovenskim. Zakon teži k pravičnejši obravnavi tujega izobraževanja v skladu s Konvencijo o priznavanju visokošolskih  kvalifikacij, brez iskanja enakovrednosti s slovenskim. Pomembno je tudi, da bo zakon olajšal postopek za vlagatelje, saj odpravlja administrativne in postopkovne ovire.
 
MVZT s predlogom novega zakona prehaja od koncepta priznavanja tujega izobraževanja in ugotavljanja enakovrednosti h konceptu sprejemanja izobraževanja z izdajo mnenja o tujem izobraževanju in primerljivosti s slovenskim izobraževanjem. Pri tem gre za sprejemanje že pridobljenih pravic z zaključenim izobraževanjem v tujini.
Sprememba zakona sledi sodobnim trendom priznavanja za zagotovitev poštenega priznavanja (»fair recognition«) in se usmerja na izobraževanje v državi izvora ter morebitne bistvene razlike med izvorno izobrazbo in primerljivo izobrazbo v državi, v kateri prosilec želi uveljavljati svojo izobrazbo, ne pa na iskanje enakovrednosti.
Vir: MVZT, 28. 7. 2011
 

 

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)