Vlada RS je med gradivi v obravnavi Ministrstva za šolstvo in šport objavila naslednje letne delovne načrte in finančne načrte:

22.03.2011

16.03.2011 Letni delovni načrt in finančni načrt za leto 2011 ter Poročilo o delu in finančno poročilo 2010 Zavoda za šport Republike Slovenije Planica – Predlog za soglasje k Letnemu delovnemu načrtu in finančnemu načrtu za leto 2011 ter Poročilu o delu in finančnem poročilu 2010 Zavoda za šport Republike Slovenije Planica

04.03.2011 Letni delovni načrt in Letni finančni načrt javnega zavoda Muzej športa za leto 2011 ter Poslovno poročilo in Poročilo o delu za leto 2010 – Predlog za soglasje k Letnemu delovnemu in finančnemu načrtu javnega zavoda Muzej športa za leto 2011 ter Poročilu o delu in finančnem poročilu za leto 2010

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)