Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o ustanovitvi Digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko ERIC
Vlada RS se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o ustanovitvi Digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko ERIC (DARIAH ERIC). DARIAH bo prva digitalna raziskovalna infrastruktura na področju umetnosti ter humanistike v Evropi, ki bo omogočila in spodbujala primerjalne mednarodne in med-disciplinarne digitalne raziskave na teh področjih. Povezala bo znanja, metodologije, analitična in interpretativna orodja različnih disciplin z digitalnimi bazami podatkov ter z raziskovalci. Memorandum brez pravnih zavez podpisujejo države, katerih organizacije so bodisi sodelovale v pripravljalnem projektu DARIAH, bodisi želijo v prihodnosti sodelovati pri vzpostavitvi in delovanju DARIAH.

Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju: Sodelovanje pri pripravi ESS za status ERIC
Vlada RS se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju: Sodelovanje pri pripravi evropske družboslovne raziskave (ESS) za status ERIC. Memorandum podpisujejo države, katerih organizacije so bodisi sodelovale v pripravljalnem projektu ESS, bodisi želijo v prihodnosti sodelovati v ESS ERIC. S podpisom tega Memoranduma države brez pravnih zavez izražajo svoj interes sodelovanja pri pripravi potrebne dokumentacije za ustanovitev pravne osebe Konzorcija Evropske raziskovalne infrastrukture.

Vir: 121. redna seja Vlade RS

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)