Vlada RS je na seji 3. septembra 2009 dala soglasje k imenovanju g. Elida Bandlja, rojenega 28. januarja 1957, za direktorja Centra RS za poklicno izobraževanje.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za poklicno izobraževanje (Uradni list RS, št. 32/09) v 8. členu določa, da direktorja imenuje in razrešuje Svet centra s soglasjem ustanovitelja. Pred imenovanjem si mora Svet centra pridobiti mnenje soustanoviteljev.

Svet CPI je na seji dne 20. 7. 2009 po opravljenih razgovorih s kandidati v skladu s 6., 8. in 9. členom Sklepa o ustanovitvi CPI z dne 24. 4. 2009 (Uradni list št. 32/09) in v skladu z 32. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) sprejel sklep o izbiri g. Elida Bandlja za direktorja CPI. Soustanovitelja CPI, Obrtno-podjetniška zbornica in Gospodarska zbornica, sta k imenovanju g. Elida Bandlja za direktorja CPI podala pozitivno mnenje.

Elido Bandelj je po izobrazbi univ. dipl.ing. fizike.  Po končani Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade je nadaljeval šolanje na Gimnaziji Koper in doštudiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo na Univerzi v Ljubljani.

Med leti 1982-1982 je kot učitelj splošnoizobraževalnih predmetov poučeval na Srednji tehniški šoli Koper, nato pa je bil med leti 1990-2002 ravnatelj na omenjeni šoli.

Od leta 2003 je bil g. Bandelj zaposlen na Ministrstvu za šolstvo in šport. Najprej kot državni sekretar, pristojen za področje srednjega, višjega šolstva in izobraževanja odraslih, nato med leti 2005-2007 kot v.d. direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Od leta 2008 pa je bil zaposlen na Uradu za razvoj šolstva MŠŠ.

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)