Na spletišču Vlade RS je z dne 8. 12. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o dogovoru s sindikati javnega sektorja.

Vlada RS se je na današnji dopisni seji seznanila s parafiranim Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 z dne 1.12.2014 ter s predlogom Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vlada RS pooblašča ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklene dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 z dne 1. 12. 2014.

Ministra za finance dr. Dušana Mramorja in ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja vlada pooblašča za sklenitev Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak, ministra za finance dr. Dušana Mramorja in ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja pa vlada pooblašča za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dne 1. 12. 2014 je bil parafiran Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015. Parafirali so ga: minister za javno upravo in vodji sindikalnih pogajalskih skupin. Kot izhaja iz vsebine Dogovora, je za uveljavitev ukrepov, navedenih v tem Dogovoru treba skleniti Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Parafiran Dogovor vključuje podaljšanje ukrepov in dodaten poseg v stroške dela iz naslova teh ukrepov v letu 2015, razen ukrepa glede napredovanj v plačne razred in nazive, ki se v letu 2015 sprostijo, njihovo izplačilo pa se izvede v januarju 2016 in januarju 2017.

Ukrepi vključujejo tudi znižano plačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, in dodatno znižanje obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Predlog Dogovora predvideva nov ukrep, ki se nanaša na možnost selektivnega zmanjšanja delovne obveznosti, če se delodajalec in zaposleni tako dogovorita.

Če do sklenitve Dogovora ne bi prišlo, bi se javnofinančni odhodki v letu 2015 povišali za cca 313 mio evr. Finančni učinki parafiranega Dogovora iz naslova dodatnih ukrepov na področju stroškov dela za leto 2015 znašajo cca -35,9 mio evr.

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)