Vlada RS je na 112. redni seji potrdila besedilo Nacionalnega programa finančnega izobraževanja.

MF bo v sodelovanju z drugimi ministrstvi enkrat letno poročalo Vladi RS o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev Nacionalnega programa finančnega izobraževanja. Prvič bo poročalo v prvem tromesečju 2012, o stanju z dne 31. 12. 2011.

NPFI je program za sistematično in usklajeno prizadevanje dviga posameznikove finančne sposobnosti, ki ga je po sklepu Vlade Republike Slovenije z dne 17. decembra 2009 pripravila imenovana medresorska delovna skupina (MDS), v sestavi Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za šolstvo in šport, Urada RS za varstvo potrošnikov, Slovenskega zavarovalnega združenja, Združenja bank Slovenije, Združenja članov borze vrednostnih papirjev, Združenja družb za upravljanje in Zveze potrošnikov Slovenije ter dodatno povabljenega Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in treh nadzornikov finančnega trga (BS, AZN, ATVP).

K pripravi tega dokumenta RS zavezuje Sporazum o pogojih pristopa RS h konvenciji o OECD, ki ga je potrdil Državni zbor RS, za njegovo izvajanje pa skladno z zakonom skrbi Vlada RS. RS se je zavezala prevzeti vse obveznosti članstva, ki med drugim vključujejo sprejem vseh pravnih instrumentov organizacije, kamor se prištevajo tudi načela in dobre prakse finančnega izobraževanja in ozaveščanja, ki so skladna tudi z načeli Evropske komisije za zagotavljanje kakovostnih shem finančnega izobraževanja. OECD pričakuje, da bo RS razvila program finančnega izobraževanja na državni ravni ob upoštevanju teh načel.

Vir: Vlada RS, 16. 12. 2010, celotno sporočilo za javnost

 

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)