Vlada Republike Slovenije je na redni seji 21. januarja razrešila in imenovala predstavnike univerz in inštitutov, gospodarstva, javnosti in reprezentativnih sindikatov v Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije za mandatno dobo štirih let.

Novi člani sveta, predstavniki univerz in inštitutov so: dr. Marko Jaklič, na predlog Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Sašo Dolenc, na predlog Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Tamara Lah Turnšek, na predlog Nacionalnega inštituta za biologijo, dr. Damijan Miklavčič, na predlog Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, dr. Roman Jerala, na predlog Kemijskega inštituta Slovenije in dr. Danijel Petrovič, na predlog Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Iz vrst predstavnikov gospodarstva je vlada imenovala: dr. Petra Venturinija, na predlog podjetja Color d.d., dr. Miomirja Kneževića, na predlog Zavoda RS za transfuzijsko medicino, Janeza Škrleca, na predlog Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, dr. Matjaža Lukača, na predlog podjetja Fotona d.d., mag. Matejo Mešl, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije in Alenko Avberšek, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije. Kot predstavnico javnosti je vlada imenovala dr. Majo Bučar, na predlog Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, kot predstavnico reprezentativnih sindikatov pa dr. Marijo Breznik Močnik, na predlog Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze.

Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti predsednika in člane Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije imenuje Vlada Republike Slovenije.  Svet ima 14 članov, ki so imenovani in člane po položaju. Vlada Republike Slovenije imenuje člane Sveta za znanost in tehnologijo tako, da je sestava sledeča: šest članov na predlog univerz in inštitutov, šest članov na predlog gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti in enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov.

Člani Sveta po položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministri, pristojni za znanost, tehnologijo in finance ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.

Mandatna doba Sveta za znanost in tehnologijo se je iztekla 9. junija 2009, zato je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavilo javni poziv upravičenim predlagateljem v Uradnem listu, na podlagi prejetih vlog pa posredovalo predlog kandidatov Vladi Republike Slovenije v odločitev.

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 65. seji, 21. januarja 2010

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)