Vlada RS je na 136. seji dala soglasje k razpisu za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2011/2012 na javnih visokošolskih zavodih in za koncesionirane programe na samostojnih visokošolskih zavodih.

Za državljane RS in državljane držav članic EU je predlaganih 12.368 mest za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov in dodatno še 1.320 mest za vpis v 2. letnik po merilih za prehode ter 155 mest za vzporedni študij in študij diplomantov. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je predlaganih 1.406 mest za vpis v 1. letnik študijskih programov druge stopnje in 163 mest po merilih za prehode v višji letnik.

Vpisna mesta v magistrske študijske programe za študijsko leto 2011/2012 razpisujejo vsi javni visokošolski zavodi in pet zasebnih, ki so pridobili koncesijo za opravljanje javne službe v visokem šolstvu.

Nekateri magistrski študijski programi, h katerim je dala soglasje vlada, so še v postopku akreditacije ali vpisa v razvid. Zato je vlada sklenila, tako kot lani, da za te programe da pogojno soglasje k razpisu ob pogoju, da bodo akreditirani in vpisani v razvid do objave razpisa.

V primerjavi z minulim študijskim letom je za študijsko leto 2011/2012 predlaganih 3571 več vpisnih mest za magistrski študij kot lani. Večje število gre predvsem na račun uvajanja novih študijskih programov. Teh je bilo lani 146, za novo študijsko leto pa je na voljo 199 magistrskih študijskih programov. Visokošolski zavodi namreč magistrske študijske programe uvajajo večinoma skladno z zaključevanjem prve generacije študentov prve stopnje.

Vir: Vlada RS, 26. 5. 2011

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)