Vlada je sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2011

Vlada RS je na 113. seji sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2011, h kateremu sta podala mnenje Strokovni svet RS za šport in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez na seji IO OKS.

Izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se določi z letnim programom športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu.

Iz državnega proračuna Republike Slovenije se za proračunsko leto 2011 za programe športa zagotovi 33.146.958 EUR, in sicer 17.695.682 EUR za investicije v športno infrastrukturo in 15.451.276 EUR za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. V državnem proračunu RS za leto 2011 so zajeta tudi sredstva strukturnih skladov.

Vlada je sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij

Vlada RS je na 113. seji sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij skladno z evropskim ogrodjem kvalifikacij.

Dijaška organizacija Slovenije je v navedeno medresorsko delovno skupino predlagala novega člana, ki bo nadomestil dosedanjega člana, ki mu je prenehal mandat predsednika Dijaške organizacije Slovenije. Študentska organizacija Slovenije pa je v navedeno medresorsko delovno skupino predlagala novega člana, ki bo nadomestil dosedanjo članico. V delovni skupini se kot člana razreši Aleksandra Sprema in Jeleno Štrbac in namesto njiju kot člana imenuje Martina Retlja in Alena Brkiča.

Vir in več: Vlada RS, 23. 12. 2010

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)