Vlada RS je na 112. seji sprejela Deseto poročilo o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene) (ESL) za področje varstva otrok, družine in migrantov ter pooblastila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da ga posreduje Svetu Evrope. Deseto poročilo se nanaša na poročevalsko obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009 za 8., 17., 27. in 31. člen ESL, ter na obdobje od 1. 1. 2006 do 31.12. 2009 za 7., 16. in 19. člen ESL.

Gre za poročanje o členih, ki sodijo v tako imenovano področje otrok, družine in migrantov. Poročilo je vsebinsko vezano na zaključke, ki jih je Evropski odbor za socialne pravice (EOSP) sprejel pri členih ob obravnavi predhodnih poročil Republike Slovenije, med drugim:

  • V 17. členu pri pravici otrok in mladostnikov do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva poročilo navaja splošne informacije o osnovnošolskem izobraževanju (organizacija, statistike, nadzor, vključevanje invalidnih otrok v t. i. »mainstream education), o zaščiti pred surovim ravnanjem z otroki in mladostniki ter zlorabami otrok, o različnih oblikah družbenega varstva, ki so na voljo otrokom, ter o mladoletnih prestopnikih. Poročilo pojasnjuje, da Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji iz leta 2004 predvideva ukinitev homogenih oddelkov, ki bi povzročali segregacijo romskih otrok. Homogenih oddelkov s samimi romskimi otroki v šolah tako ni več.
  • V nadaljevanju so navedene informacije o možnostih za pouk uradnega jezika države prejemnice in za pouk materinega jezika zdomskih delavcev za njihove otroke.

Več informacij: MDDSZ, 16. 12. 2010

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)