Vlada RS podpira Predlog zakona o socialnem podjetništvu, saj so njegovi poglavitni cilji razvoj nevladnega sektorja, prostovoljno delo, socialna vključenost ranljivih skupin, preusmerjanje iz pasivnih v aktivne oblike pomoči, zmanjševanje dela na črno, dvig stopnje zaposlenosti in povečanje zaposlenosti na področju socialnega podjetništva na raven drugih EU držav. Predlog zakona določa tudi posebne pogoje zaposlovanja za ranljive skupine ljudi, predvsem za invalide, osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ali upadom delovnih sposobnosti, brezposelne osebe, ki so starejše od 55 let, dolgotrajno brezposelne, iskalce prve zaposlitve, Rome in nekatere druge skupine, kot so osebe po prestani zaporni kazni, odvisniki in osipniki.

Preberite celotni prispevek: MDDSZ, 13. 1. 2011

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)