Vlada RS je na seji 4. 11. 2010 sprejela Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija in jo objavila v Uradnem listu RS. Z njo se ureja sofinanciranje doktorskega študija po javno veljavnih študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti na univerzah, ki so ustanovljene v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, preko javnih razpisov, ki jih objavijo univerze v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici ter Univerza na Primorskem. MVZT pa objavi v skladu s proračunskimi zmožnostmi razpis za sofinanciranje doktorskega študija visokošolskim zavodom za študente, ki so bili sofinancirani po študijskih programih po Javnem razpisu za sofinanciranje podiplomskega študija v minulem študijskem letu.

MVZT je v okviru sredstev kohezijske politike Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje od 2007-2013 zagotovil sredstva za sofinanciranje doktorskega študija. S tem želi prispevati k trajnostnemu razvoju družbe s ciljem vzpostaviti sistem denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na slovenskih univerzah, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov.

Uredba določa pogoje in merila za sofinanciranje ter višino sredstev, prav tako pa tudi obveznosti doktorskih študentov, ki bodo prejeli sredstva. Uredba predvideva vračilo le-teh, če obveznosti iz uredbe doktorski študent ne izpolni.

Vir: MVZT, 4. 11. 2010

Vlada RS je med gradivi v obravnavi objavila Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija – Popravek gradiva št. 1 – Predlog uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uredba-dr.doc.pdf).

Vir: Vlada RS, 4. 11. 2010

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)