Vlada RS je na seji 29.4.2010 sprejela predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga v obravnavo posredovala Državnemu zboru RS.

Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih izboljšuje sedanjo ureditev instituta denarne socialne pomoči. Denarno socialno pomoč prilagaja posameznim upravičencem skladno s trajanjem prejemanja, zmožnostjo upravičencev za delo, starostjo in delovno aktivnostjo. Hkrati pa zakon višino osnovnega zneska minimalnega dohodka prilagaja novo izračunanim minimalnim življenjskim stroškom.

Med cilji je tudi uvedba dveh višin otroškega dodatka od rojstva do 18. leta starosti (za predšolske in šolske otroke ter za dijake) na področju družinskih prejemkov ter upoštevanje otroškega dodatka v lastni dohodek družine. Ena bo višina za predšolske in šolske otroke, druga za dijake, saj se pravice iz javnih sredstev za starejše od 18. leta zagotovijo v sistemu državnih štipendij in z drugimi pravicami iz javnih sredstev.

Več MDDSZ

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)