Vlada RS je na 125. seji sprejela predlog Zakona o varnosti in zdravju pri delu in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku.

Osnovni cilj zakona je priprava boljših rešitev, ki za varnost in zdravje pri delu veljajo od sprejetja zakona julija 1999, z upoštevanjem načela racionalizacije postopkov in hkrati načela, da se raven varnosti in zdravja delavcev v Sloveniji zaradi uveljavitve novih zakonskih zahtev ne sme spustiti pod že doseženo raven, ki so je deležni delavci pri delu na temelju veljavnih predpisov. Zakon je namenjen spodbujanju varnostne kulture, usmerjene v preprečevanje tveganja pri delu, in skrbi, da so predpisani ukrepi stvarni in učinkoviti.

Drugi cilj je revizija določb zaradi odprave administrativnih bremen in z njimi povezanih stroškov zlasti za delodajalce, ki zaposlujejo majhno število delavcev. V ta namen so na novo opredeljene obveznosti samozaposlenih v zvezi z zagotavljanjem lastne varnosti in zdravja.

Zaradi doseganja navedenih ciljev se s predlaganim zakonom preverja delovanje osnovnih institutov glede varnosti in zdravja pri delu, kot so informiranost in usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo, delavska udeležba pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu, zdravstveni nadzor, predvsem pa se preverjajo delovanje in učinki izjave o varnosti ter ocenjevanja tveganja. Zaradi priprave boljših rešitev se s posameznimi določbami zakona usklajujejo tudi določbe Direktive o vpeljavi ukrepov za vzpodbudo izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu.

Celotni prispevek: MDDSZ, 17. 3. 2011

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)