Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja (doc). Sprejeti dokument predstavlja informacijo o ukrepih s področja aktivnega staranja in je nadgradnja Strategije varstva starejših do leta 2010 (solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva), ki jo je Vlada RS sprejela septembra 2006.

V okviru posameznih ukrepov je zajeta ciljna populacija, starejša od 45 let, saj je za učinkovito ter predvsem uspešno vlaganje v delovno silo in v višjo produktivnost pomembna pravočasna vključitev v nadgradnjo znanja za dolgoročno konkurenčnost na trgu dela. Zaradi ukrepov, vezanih na evropska sredstva (operativni program razvoja človeških virov) so ti začrtani v okviru časovnega obdobja 2009-2013.

Temeljni namen in cilj ukrepov sta dvig povprečne stopnje zaposlenosti starejših v starostni skupini od 55 do 64 let v letu 2013 na 43,5 %, kot je začrtano v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 ter hkrati približevanje cilju strategije Europa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Slednja si do leta 2020 zastavlja cilj 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20 in 64 let, tudi z večjo zaposljivostjo starejših delavcev.

Več MDDSZ 
 

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)