Vlada RS je na današnji seji sprejela Program izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2010/2011. 

Program temelji na Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki določa, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo  za šolstvo in šport pripravita letni program izobraževanja brezposelnih oseb, njegove vsebine, posamezne aktivnosti. Ukrepi pa so opredeljeni znotraj aktivne politike zaposlovanja za posamezno koledarsko leto. Pri pripravi Programa izobraževanja za brezposelne osebe poleg pristojnih ministrstev aktivno sodeluje še Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Program izobraževanja za brezposelne osebe bo tako v šolskem letu 2010/2011 omogočil izobraževanje predvidoma 4.800 brezposelnim osebam, med katerimi bo predvidoma 3.600 oseb (75 %) novih. Po oceni števila predvidenih vključitev bodo celotni stroški programa izobraževanja za šolsko leto 2010/2011 znašali 10.880.330,00 evrov.

Več MDDSZ

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)