Vlada RS se je na 126. seji seznanila z Informacijo o rezultatih raziskave Mladina 2010, ki kažejo na to, da so položaj in vloga mladih ter trendi pri uresničevanju prehodov v zaposlitev, samostojno življenje in pri ustvarjanju družine vse težji in zahtevnejši.

Vlada nalaga ministrstvom ter Službi vlade za evropske zadeve in razvoj in Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, da skladno s svojimi pristojnostmi aktivno sodelujejo pri pripravi nacionalnega programa za mladino. Vlada nalaga ministrstvom ter Službi vlade za evropske zadeve in razvoj, da do 29. aprila 2011 v okviru svojih pristojnosti oziroma področja pripravijo predlog predvidenih aktivnosti za odpravo ugotovljenih ovir v raziskavi Mladina 2010 ter jih pošljejo Ministrstvu za šolstvo in šport. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru v sodelovanju z Interstat d.o.o. je bila na podlagi izvedenega javnega naročila Urada Republike Slovenije za mladino izbrana za izvedbo raziskave Mladina 2010. Po desetletju je to prva celovita raziskava o slovenski mladini.

Število mladih v Sloveniji upada zelo hitro. V zadnjih desetih letih se je zmanjšalo za 11 odstotkov, v naslednjem desetletju pa lahko pričakujemo kar 20 odstotni upad. Število starejših (65+) prebivalcev na enega mladega se bo do leta 2050 v Sloveniji predvidoma skoraj potrojilo. Takšne demografske spremembe pomenijo, da je z vidika dolgoročne stabilnosti in razvoja slovenske družbe, pomen polne družbene vključenosti in aktivacije potencialov vsakega mladega posameznika večji, kot kadarkoli prej.

Na podlagi 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) je potrebno pripraviti nacionalni program za mladino. Za pripravo je zadolžen Urad Republike Slovenije za mladino. Sprejem sklepa je nujen zaradi narave nacionalnega programa, saj gre za horizontalni nacionalni program, v katerem bodo za izvedbo ukrepov in sledenje ciljem ter kazalnikom in zagotovitev ustreznih virov zadolžena pristojna ministrstva in vladni službi.

Vlada je s sprejetim sklepom naložila pristojnim ministrstvom in vladni službi, da v okviru svojih pristojnosti oziroma področja pripravijo odziv na ugotovitve iz raziskave Mladina 2010 ter predlog predvidenih aktivnosti za odpravo ugotovljenih ovir v raziskavi Mladina 2010 ter do 29. aprila 2011 z njimi seznanijo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vir: Vlada RS, sporočila za javnost, 24. 3. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)