Vlada RS je sklenila z dr. Mojco Novak, vršilko dolžnosti direktorice Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pogodbo o zaposlitvi, s katero se urejajo medsebojne pravice in obveznosti, in sicer za določen čas do imenovanja direktorja. Za podpis pogodbe je pooblastila ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Postopek in imenovanje direktorja opravi svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu in Sklepom o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pogodbo o zaposlitvi vršilec dolžnosti direktorja sklene z Vlado Republike Slovenije.


Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 74. seji, 25. marca 2010

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)