Vlada bo v letu 2017 iz proračunskih sredstev za programe športa zagotovila 16.177.482 evrov. Dobrih 15,3 milijona evrov za programske in razvojne naloge ter 800 tisoč evrov za športno infrastrukturo.

“Poudarki so na športu otrok in mladine, vrhunskem športu, rekreaciji in športu invalidov. Sredstva bodo namenjena tudi za razvoj kadrov v športu in za zaposlovanje mladih diplomantov športnih smeri, v okviru zdravega življenjskega sloga bodo na voljo vsaj po dve dodatni šolski uri telesne vzgoje za mlade, denar pa bo na voljo tudi za usposabljanje strokovnega kadra v športu. Proračun je bil že pred sejo vlade usklajen in je bil soglasno sprejet. Tudi v prejšnjih postopkih sprejemanja ni bilo težav, ker se je upoštevalo priporočilo strokovnega sveta, da se čim več sredstev pridobi za šport. Za to si bomo na ministrstvu prizadevali tudi naprej, želimo, da se uresniči nacionalni program športa,” je ob sprejetju letnega programa športa dejala ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

Na podlagi letnega programa športa za leto 2017 bo za programske in razvojne naloge ter športno infrastrukturo namenjenih dobrih 16 milijonov evrov. Za šport mladih ter športno rekreacijo bo namenjenih 3,6 milijona evrov, za program vrhunskega športa dobrih 4,6 milijona evrov, 2,4 milijona za razvoj kadrov, usposabljanje in izobraževanje, za program zdrav življenjski slog pa 2,5 milijona evrov. Za strokovne naloge v športu je predvidenih 1,6 milijona, za zaposlovanje mladih diplomantov s področja športa 600 tisoč evrov, 800 tisoč evrov pa za obnovo športne infrastrukture v lasti lokalnih skupnosti. Za slednje bo dodatnih 2,8 milijona evrov na voljo v letu 2018.

Vir: MIZŠ, 5. 1. 2017

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)