Vlada RS je na seji 24. junija 2009 sprejela Letno poročilo 2008 ter Poslovni in finančni načrt 2009 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Sklad je imel v letu 2008 11.368.259,00 EUR skupnih prihodkov, od tega za 10.993.985,00 EUR tekočih prihodkov, ki jih sestavljajo prihodki od obresti za sredstva na vpogled, obresti od depozitnih sredstev namenskega premoženja, obresti od naložbenja prostih namenskih sredstev in namenskega premoženja, prihodki iz koncesijskih dajatev, ki jih plačujejo slovenski študentski servisi, ter transferni prihodki, ki jih sestavljajo sredstva iz proračuna RS za delovanje sklada. Skupnih odhodkov je bilo 3.024.856,00 EUR, od tega 841.415,00 EUR tekočih odhodkov, 2.108.056,00 EUR tekočih transferjev in 75.385 EUR,00 investicijskih odhodkov. Sklad je tako poslovno leto 2008 končal s presežkom prihodkov nad odhodki v skupni višini 8.345.834,00 EUR.

Več informacij v novici na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)