Vlada Republike Slovenije je na 10. redni seji 12. aprila 2012 sprejela Nacionalni reformni program 2012 – 2013 in pooblastila Ministrstvo za finance, da ga posreduje Evropski komisiji.

Nacionalni reformni program (NRP) morajo države članice kot del evropskega semestra predložiti Evropski komisiji (EK) do 15. aprila letos. Komisija je pripravila podrobna navodila za pripravo Nacionalnih reformnih programov, v katerih predpisuje obvezne elemente in poudarke.

Nacionalni reformni program Slovenije 2012 – 2013 vsebuje načrtovane ukrepe, ki so skladni z omejitvami na podlagi ciljev javnofinančne konsolidacije in rebalansa proračuna za leto 2012. Ukrepi upoštevajo tudi prioritete, sprejete v Letnem pregledu rasti 2012 na ravni EU in odgovarjajo na specifična priporočila državi (sprejeta na Evropskem svetu junija 2011). Poleg tega tudi neposredno prispevajo k doseganju nacionalnih ciljev EU2020 (sprejetih na ministrski ravni aprila 2010) ter k doseganju zavez pakta Evro plus. Poleg tega vsebuje NRP tudi ključne strukturne ukrepe za spodbudo gospodarske rasti in za doseganje ciljnega javno finančnega primanjkljaja ter makroekonomski scenarij, usklajen s predpostavkami v Programu stabilnosti.   V prilogi dokumenta sta po navodilih Evropske komisije tabeli, v katerih je potrebno poročati o ukrepih iz NRP 2011 – 2012 oziroma navesti konkretne načrtovane in že izpeljane ukrepe, ki odgovarjajo na specifična priporočila Evropske komisije.

Nacionalni reformni program 2012-2013

Tabela 1: Standardna tabela za ocenjevanje specifičnih priporočil in makrostrukturnih ukrepov v NRP

Tabela 2: Poročilo o ukrepih za doseganje ciljev EU 2020 in drugih zavez

Vir: MF, 13. 4. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)