Vlada RS je na seji 29. oktobra sprejela nacionalno poročilo za univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji in zadolžila Ministrstvo za zunanje zadeve, da prek Stalnega predstavništva Republike Slovenije v Ženevi predloži poročilo Uradu visoke komisarke za človekove pravice.

Univerzalni periodični pregled (UPP) je nov mehanizem Sveta ZN za človekove pravice, ki je začel delovati v letu 2008 in v okviru katerega bo v prvem ciklusu v 4 letih pregledano stanje človekovih pravic v vseh 192 članicah OZN. Slovenija je za pregled na vrsti na 7. zasedanju Delovne skupine za UPP februarja 2010. V okviru priprav na UPP je Urad visoke komisarke za človekove pravice Slovenijo pozval, da do 13. novembra 2009 predloži nacionalno poročilo. Poročilo uvodoma navaja ustavno in zakonsko ureditev človekovih pravic v Sloveniji, inštitucije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami ter mednarodne obveznosti in zaveze Slovenije na tem področju. Sledi prikaz ureditve in napredka pri nekaterih državljanskih in političnih pravicah ter ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, pri čemer so izbrane zlasti tiste teme, pri katerih je bila Slovenija v preteklosti deležna priporočil pogodbenih teles po mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah ali je državni zbor v preteklih letih dal vladi priporočila za izboljšanje stanja na podlagi letnih poročil Varuha človekovih pravic RS. Poročilo zaključujejo primeri dobrih praks v Sloveniji in navedba nacionalnih prioritet na področju človekovih pravic.

 

Poročilo navaja tudi podatke in opis stanja in sistema na področju zagotavljanja pravice do izobraževanja madžarski in italijanski manjšini ter romski skupnosti.

 

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 51. seji, 29. oktobra 2009

Več>> Nacionalno poročilo za univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji

c

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)