Vlada RS je na seji 24. decembra sprejela Načrt izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2010 in 2011.
V Sporočilu za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 60. seji, 24. decembra 2009, je zapisano:

“V Načrtu ukrepov APZ 2010/2011 zaradi kriznih razmer in potreb na trgu dela znatno presegamo okvirno planirana sredstva za leto 2010, ki so navedena v Programu APZ 2007-2013, v kateremu smo planirali skupaj 105,1 mio evrov. V Načrtu ukrepov APZ 2010/2011 pa bo za izvajanje  v letu 2010 namenjenih 134 mio evrov, v letu 2011 pa 103,5 mio evrov.

V izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja bomo v letu 2010 skupaj vključili preko 78.000 oseb (v letu 2009 je bilo planiranih vključitev 58.000), od tega bo vsaj 16.000 neposrednih zaposlitev preko programov subvencij za zaposlovanje, samozaposlovanje in javnih del in dodatno še 8.670 prehodov v zaposlitev iz programov usposabljanja. V letu 2011 bo vključitev preko 52.000, od tega bo vsaj 13.000 neposrednih zaposlitev v istih programih kot v letu 2010, in dodatno še 6.435 prehodov v zaposlitev iz programov usposabljanja.

V okviru prvega ukrepa – Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, bomo izvajali aktivnosti informiranja o trgu dela, poklicno in zaposlitveno svetovanje, delavnice, v katerih bodo brezposelni pridobili dodatna znanja o načinu iskanja zaposlitve, zaposlitvene sejme in aktivnosti skladov dela. Za izvajanje bomo v letu 2010 namenili 7,5 mio evrov v letu 2011 pa 8 mio evrov.

V okviru drugega ukrepa – Usposabljanje in svetovanje, bomo izvajali usposabljanja in izobraževanja brezposelnih in zaposlenih. Najpomembnejše aktivnosti so Usposabljanje brezposelnih na konkretnem delovnem mestu in delovni preizkus, izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, predvsem tistih nizko izobraženih, ki predstavljajo velik delež brezposelnih, veliko sredstev pa bomo namenili tudi za povečanje prilagodljivosti podjetij s programi usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, tudi tistih, ki so vključeni v izvajanje Zakona o delnem povračilu nadomestila plače. V primerjavi s preteklimi leti smo najbolj povečali sredstva prav v okviru tega ukrepa. Tako bomo za izvajanje v letu 2010 namenili 41,4 mio evrov v letu 2011 pa 23,6 mio evrov.

V okviru tretjega ukrepa – Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja bomo predvsem spodbujali samozaposlovanje, kjer smo celoten projekt samozaposlitve nadgradili z boljšim ugotavljanjem smiselnosti vključitve brezposelnih oseb v tovrsten projekt (ugotavljanje osebnostnega in podjetniškega profila na osnovi strukturiranega intervjuja, ki ga opravita ločeno svetovalec zaposlitve in zunanji svetovalec za podjetništvo), povečanega obsega usposabljanja za podjetništvo, načrtujemo pa tudi podporno okolje za samozaposlene in dodatna usposabljanja. V okviru tega ukrepa bomo izvajali tudi spodbude za zaposlovanje v obliki subvencij za težje zaposljive skupine (mladi, starejši, iskalci prve zaposlitve, večji zaposlitveni projekti, ki omogočajo vsaj 10 zaposlitev, spodbude za zaposlovanje za krajši delovni čas,…) in spodbude za zaposlovanje za Pomursko regijo (povračila prispevkov delodajalcem, ki zaposlujejo v tej regiji). V okviru tega ukrepa izvajamo tudi pilotni projekt »Absolvent aktiviraj in zaposli se«. Za izvajanje bomo v letu 2010 namenili 39,2 mio evrov, v letu 2011 pa 23,9 mio evrov.

V okviru četrtega ukrepa – Programi za povečevanje socialne vključenosti, je najpomembnejša aktivnost Program javnih del. Zaradi povečanega števila brezposelnih (predvsem nizko izobraženih in starejših) je ta aktivnost za ohranjanje stika s trgom dela izredno pomembna. Tovrstni brezposelni bodo namreč v času krize težko našli novo zaposlitev, zato je še posebej pomembno, da ohranijo socialno vključenost in stik s trgom dela. Število vključitev v to aktivnost bomo podvojili, tako načrtujemo, da bo v letu 2010 v izvajanje vključenih 7.000 brezposelnih. Pomembna aktivnost v okviru tega ukrepa je tudi spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb z usposabljanjem in subvencijami v posebnih projektih, ki so namenjeni predvsem netržnemu sektorju. Del sredstev pa je namenjenih tudi izvajanju aktivnosti v okviru programa pomoči na domu in osebna asistenca. Za izvajanje ukrepa bomo v letu 2010 namenili 45,8 mio evrov, v letu 2011 pa 47,9 mio evrov.”

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 60. seji, 24. decembra 2009

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)