Vlada RS je na seji 14. januarja sprejela sklep o imenovanju medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij skladno z evropskim ogrodjem kvalifikacij.

Gre za izvajanje evropskega priporočila o vzpostavitvi skupnega referenčnega okvira kot mehanizma za prevajanje med ravnmi kvalifikacij, pridobljenih v različnih nacionalnih in mednarodnih sektorskih sistemih kvalifikacij (izboljševanje preglednosti, primerljivosti in priznavanja kvalifikacij in spodbujanje mobilnosti). Izvajanje priporočila naj bi potekalo na prostovoljni osnovi; povezovanje referenčnih ravni naj ne bi zahtevalo reform nacionalnih sistemov (EOK ne nadomesti nacionalnih sistemov; kvalifikacije posameznikov primerja preko nacionalnih sistemov).

Državam članicam se priporoča:
•    da uporabljajo EOK kot orodje za primerjanje ravni kvalifikacij in uporabijo na učnih rezultatih temelječ pristop;
•    da spodbujajo in izvajajo načela zagotavljanja kakovosti;
•    da imenujejo nacionalne koordinacijske točke za podporo in svetovanje pri povezovanju med nacionalnimi kvalifikacijskimi.

Delovna skupina ima naslednje naloge:
•    določitev nacionalne referenčne točke v skladu s Priporočili o evropskem ogrodju kvalifikacij;
•    priprava strategije in postopkov za umeščanje slovenskih ravni kvalifikacij ozirom na evropsko ogrodje kvalifikacij v skladu s kriteriji;
•    priprava stališč za posvetovalno skupino Evropske komisije;
•    potrditev strokovnih podlag za izgradnjo nacionalnega ogrodja kvalifikacij;
•    priprava usmeritev implementacijskim skupinam in vsebinskih podlag za črpanje namenskih sredstev ESS;
•    spremljanje procesa izgradnje nacionalnega ogrodja kvalifikacij in umeščanja posamičnih kvalifikacijskih standardov vanj;
•    drugo.

Delovna skupina ima naslednjo sestavo:
•    Mag. Vinko Logaj, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,1000 Ljubljana, predsednik;
•    Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, namestnica predsednika;
•    Dr. Meta Dobnikar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, članica;
•    Mag. Renata Zupanc – Grom, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, članica;
•    Bojana Sever, Gospodarska zbornica Slovenije-Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana, članica;
•    Mag. Nataša Štirn, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, članica;
•    Suzana Kašnik, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, članica;
•    Igor Antauer, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, član;
•    Marjan Urbanč, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, član;
•    Mateja Sedej, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, članica.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 63. seji, 14. januarja 2010

(Skupno 170 obiskov, 1 današnjih obiskov)