Vlada RS je na seji 27. maja sprejela sklep o imenovanju predsednika in 16 članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.

Za predsednika Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo se tako imenuje mag. Franci Pivec. Za člane Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo pa: za predstavnika visokošolskih zavodov: dr. Gvido Bratina, na predlog Univerze v Novi Gorici in dr. Ivan Kranjc, na predlog Univerze v Mariboru; za predstavnika javnih raziskovalnih zavodov: dr. Andrej Simončič, na predlog Kmetijskega inštituta Slovenije in dr. Darko Štrajn, na predlog Pedagoškega inštituta; za  predstavnika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, razred umetnosti: Tomaž Šalamun, na predlog SAZU; za predstavnika zaposlenih na visokošolskih ali raziskovalnih zavodih: dr. Janez Posedi, na predlog Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije ter dr. Alijana Lepšina, na predlog Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije; za predstavnika višjih strokovnih šol Zdenka Steblovnik Župan, na predlog Skupnosti višjih strokovnih šol, za predstavnike delodajalcev: Drago Bahun, Janez Dekleva, Jože Smole in Maša Repež, vsi na predlog Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev Slovenije; za predstavnike študentov: Rok Primožič, Dorian Markežič, Igor Jesih, vsi na predlog ŠOS ter Uroš Gojkovič, študent višjih strokovnih šol, prav tako na predlog ŠOS.

Člani Sveta po položaju so tudi štirje rektorji univerz, ki jih izbere rektorska konferenca, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ter predsednik Inženirske akademije Slovenije.

 Zakon določa, da mora biti Svet sestavljen tako, da se zagotovi zastopanost večine študijskih in večine znanstveno-raziskovalnih področij. 24-članski Svet sestavljajo strokovnjaki s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije ter gospodarstva, predstavniki študentov visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ter socialnih partnerjev.

Mandat predsednika in članov Sveta za visoko šolstvo traja štiri leta, mandat predstavnikov študentov pa dve leti.

Vir MVZT

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)