Vlada RS je na seji 3. decembra sprejela Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih raziskovalcev in ga posredovala v objavo v Uradni list Republike Slovenije.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v okviru pripravljanja čistopisa zakonodaje s področja znanosti za spletne strani MVZT Službo Vlade RS za zakonodajo zaprosilo za mnenje glede predpisa. Ker se ta ne uporablja več in ga noben predpis izrecno ne razveljavlja, služba meni, da se lahko sprejme akt o prenehanju veljavnosti tega predpisa.

Vsebinsko je sicer omenjena materija urejena z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter Pravilnikom o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in ustreznimi akti Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

 

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 57. seji, 3. decembra 2009

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)