Na spletni strani MVZT je obljavljena naslednja novica.

Vlada RS je na današnji seji (22.4.2010)sprejela Sklep o spremembah Sklepa o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2010/2011. Zaradi velikega zanimanja za študij so Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Gea College – Visoka šola za podjetništvo in Visoka šola za dizajn v Ljubljani predlagali odobritev dodatnih vpisnih mest.

Zato je MVZT vladi predlagal, da jih odobri za tiste študije, ki spadajo na področja matematike, računalništva, ved o živi naravi, izobraževanja učiteljev, na eni od fakultet Univerze v Mariboru tudi za študij družboslovja in tujih jezikov, za druge študije pa da jih zavrne. Skupno število vpisnih mest za redni študij se tako povečuje za 113, iz 19.896 na 20.009, število mest za izredni študij pa za 5 iz 7.669 na 7.674.

Razporeditev vpisnih mest (odstotni deleži) po študijskih področjih prikazuje naslednja preglednica:

23_3__tabela_1

 Na razpis za vpis v študijskem letu 2010/11 se je v prvem roku prijavilo 22.088 kandidatov, to je 4.477 manj, kot je bilo razpisanih mest. V primerjavi z lanskim letom je 1.172 prijav manj in 1.614 manj kot pred dvema letoma. Primanjkljaj prijav je skupaj 17-odstoten (lani je bil primanjkljaj prijav skupaj 16-odstoten, predlani 8 %). Za redni študij je 1,7 % preveč prijav (lani 5,9 %, predlanskim 11,8 %), za izrednega je le 27,8-odstotna zasedenost (lani 31,9 %, predlanskim 39,7 %).

Število prijavljenih kandidatov po študijskih področjih je ugodno. Prijave, razporejene po študijskih področjih, kažejo, da se je letos precejšnje število kandidatov odločilo za študij družboslovja, tehnike, pedagoških ved in zdravstva.

 23_3__tabela_2

Vladi je ministrstvo predlagalo, da da soglasje k sklepom o omejitvi vpisa ob bistveno prevelikem številu prijav, in sicer če je presežek vsaj petodstoten. Pri manjšem presežku se število vpisanih zaradi običajnega osipa pri maturi in poklicni maturi brez izbiranja ujame s številom razpisanih mest.

Na Univerzi v Ljubljani bodo omejitve vpisa na 24 članicah univerze in sicer v 83 programih za redni študij ter v 4 za izrednega. To pomeni, da bodo omejitve vpisa na več kot polovici razpisanih študijskih programov. Na Univerzi v Mariboru bodo omejitve vpisa na 10 članicah v 18 programih za redni študij ter v enem za izrednega. Na Univerzi na Primorskem pa bodo omejitve na 4 članicah, v 7 programih za redni in enem za izredni študij. Omejitve vpisa bodo tudi na Visoki šoli za varstvo okolja Velenje, Visoki šoli za dizajn v Ljubljani in Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto. Na Univerzi v Novi Gorici in ostalih samostojnih visokošolskih zavodih število prijav ne presega števila razpisanih mest.

Skupno bodo torej omejitve vpisa na 41 visokošolskih zavodih v 111 programih za redni študij ter v 6 programih za izrednega, kar predstavlja 38 odstotkov vseh programov.

Rezultati izbirnega postopka 1. roka bodo znani najpozneje 23. julija 2010. Drugi prijavni rok za še prosta mesta bo od 20. do 28. avgusta 2010.

Pripravila: Nataša Gerkeš, Služba za odnose z javnostmi MVZT

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)