Vlada RS je na seji 24. septembra 2009 sprejela sklep s katerim soglaša s poravnavo v postopku denacionalizacije premoženja pok. Henriku Lazariniju.

Za podpis poravnave na ustni obravnavi pri Ministrstvu za kulturo se pooblasti državna pravobranilka Lučka Seibert.

Pri Ministrstvu za kulturo in pri Upravni enoti Ljubljana teče postopek denacionalizacije premoženja pok. Henriku Lazariniju, ki so ga začeli  njegovi pravni nasledniki  in sicer gre za del premoženja – nepremičnin, ki so v upravljanju Vzgojno izobraževalnega zavoda Fran Milčinski Smlednik. V postopku, ki teče pri Ministrstvu za kulturo, je predmet denacionalizacije del nepremičnine, ki je razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik (grad Smlednik je bil upravičeni stranki že vrnjen v naravi) in sicer objekt (pomožni prostori) – prej kašča in del grajskega parka – igrišče, ki ga upravlja VIZ Fran Milčinski Smlednik. Glede na to, da upravičena stranka predlaga vrnitev celotnega grajskega kompleksa v naravi, v objektu – kašča (vanj so bila po podržavljenju  vložena denarna sredstva v znesku 39.467,15 DEM) in grajskem parku – igrišče, pa VIZ Smlednik opravlja del dejavnost zavoda (pomožni prostori) in glede na to, da VIZ Smlednik upravlja nepremičnino preko ceste v stavbi, ki je bila zgrajena po podržavljenju na zemljišču parc. št. 330/1 k.o. Smlednik, ki je  v deloma kmetijsko  zemljišče, ki ga bi bilo v določenem delu mogoče vrniti upravičeni stranki v last in posest, sta se stranki dogovorili za poravnavo tako, da se je upravičena stranka odpovedala vrnitvi dela parc. št. 330/1, k. o. Smlednik (kmetijsko zemljišče), na katerem se predvideva ureditev športnih površin, Republika Slovenija pa se je odpovedala uveljavljanju ovir po 19. členu ZDen za vrnitev nepremičnine – kašče, vlaganja in nadaljnjo uporabo objekta pa sta stranki dogovorili posebej, kot to izhaja iz vsebine poravnave. Upravičena stranka se je odpovedala tudi plačilu odškodnine po 72. členu ZDen za vrnjeni objekt (kašča). Upravna enota Ljubljana je dne 12.8.2009 že izdala odločbo o denacionalizaciji, iz katere izhaja, da upravičene stranki za  parcelo  330/1 pripada odškodnina v obliki obveznic SOD in se tako nepremičnina ne vrača v naravi.

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)