Vlada je na seji 8. aprila sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Poslovnika Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovnik) se sledi sprejeti Resoluciji o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), zato se dopolnjuje 3. poglavje poslovnika Gradiva vlade. Bistvene dograditve poslovnika so namenjene predvsem izboljšanju priprave in izvajanja predpisov.

Hkrati se dopolnjuje 6.4. podpoglavje Razmerja do institucij EU. S predlaganimi rešitvami se želi zagotoviti kvalitetnejše in učinkovitejše pripravljanje in sprejemanje odločitev v zadevah EU kot nujna podlaga za uveljavljanje interesov Republike Slovenije v institucijah EU.

Spremembam in dopolnitvam poslovnika sta dodana tudi osnutka navodil generalnega sekretarja vlade, ki natančneje določata vsebino in obliko gradiv vlade oziroma uporabo nekaterih določb podpoglavja 6.4. Razmerja do institucij EU.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 76. seji, 8. aprila 2010

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)