Vlada RS je na seji  18. februarja sprejela Tretje in četrto periodično poročilo RS na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah in pooblastila Ministrstvo za zunanje zadeve, da ga posreduje Odboru Združenih narodov za otrokove pravice v Ženevi.

Tretje in četrto periodično poročilo RS na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah  je pripravljeno na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah, katere pogodbenica je RS in v skladu s spremenjenimi smernicami, ki jih je glede oblike in vsebine poročila sprejel Odbor OZN za otrokove pravice junija 2005.

Prvi del poročila, vsebuje zlasti odgovore na sklepne pripombe/priporočila Odbora o pravicah otroka za obdobje od leta 2004 do leta 2008. V tem obdobju je na področju civilnih pravic otrok prišlo do premikov pri urejanju statusa tistih otrok, ki so jih prizadele negativne posledice izbrisa iz registra stalnih prebivalcev Slovenije. Prav tako je 28. 4. 2007 stopil v veljavo Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki celostno ureja položaj romske skupnosti v Sloveniji. Pomembna novost na področju preprečevanja slabega ravnanja z otroki je bilo sprejetje Zakona o preprečevanju nasilja v družini in Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini za obdobje 2009-2014.

Na področju vzgoje in izobraževanja so v obdobju 2004-2007 nastali programski dokumenti, ki se posredno ali neposredno nanašajo na otrokove pravice, in sicer na naslednjih področjih: zdravje, droge, nasilje, vzgoja in izobraževanje Romov, enake možnosti žensk in moških, pismenost, učne težave, trajnostni razvoj in vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojno-izobraževalni sistem. Pomembna novost je tudi predlog novega Družinskega zakonika, ki uvaja številne novosti na področju otrokovih pravic, zlasti koristi otrok. Na področju osnovnega zdravja in blaginje otrok so bile na področju preprečevanja zlorabe tobaka v letu 2007 sprejete spremembe Zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov, ki so uvedle prepoved kajenja v vseh zaprtih, javnih in delovnih prostorih in prepoved prodaje tobačnih izdelkov mlajšim od 15 let. Uvedeni so bili tudi ukrepi za zmanjšanje števila poškodb v prometnih nezgodah med drugim Akcijski načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leto 2007. Številne novosti in izboljšave pa spremljajo tudi področje pravosodja, zunanjih zadev, kulture in obrambe. 

Drugi del poročila, vsebuje nadaljevanje izvajanja izbirnih protokolov h Konvenciji o otrokovih pravicah v Republiki Sloveniji. Nastal je na podlagi pobude Odbora za otrokove pravice z dne 29. maja 2009, ko je delegacija Vlade RS pred Odborom za otrokove pravice v Ženevi zagovarjala uvodni poročili po izbirnih protokolih h Konvenciji o otrokovih pravicah ter vsebuje odgovore na priporočila članov Odbora za otrokove pravice.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 69. seji, 18. februarja 2010

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)